• Uroczystości

    77 rocznica bitwy o Monte Cassino

             Profesor Wojciech Narębski wstąpił w 1937 r. do drużyny harcerskiej – „Błękitna Jedynka Żeglarska” im. Romualda Traugutta w Wilnie.  Przyrzeczenie harcerskie złożył w lipcu 1938 r. na obozie żeglarskim…